Mange vil oppleve ryggsmerter i løpet av livet. Hele 84% av oss vil faktisk plages av hemmende ryggsmerter en eller flere ganger i løpet av livet. Ryggsmerter er den vanligste årsak blant muskel- og skjelettrelaterte plagerog er en stor belastning i samfunnet og for samfunnsøkonomien, så er dette et området det er forsket mye på innen muskel-skjelett.

Korsryggsmerter skyldes sjeldent sykdom, men «rusk og rask» i muskel-, nerve- og skjelettsystemet. Det likevel viktig å ha kompetanse til utelukke sykdommer og alvorlig patologi som kan gi sitt utslag i ryggsmerter. Når man opplever plager fra ryggen, vil disse ofte være forbigående med tiden. På et generelt grunnlag blir halvparten bra innen 6 uker, og flere enn dette innen 12 uker. Tross i dette viser statistikk at tilbakefall av akutte plager og utvikling av kroniske smerter er stadig økende. Se denne posten for mer utfyllende forklaringer på tilbakefall og årsak.

Først å fremst vil man ta en grundig historie av symptombildet for å så langt det lar seg gjøre finne ut årsaken til smertene, og hvordan man skal legge opp en behandling for dette.

Som osteopater er vi primærkontakter

Det vil si at pasienter kan komme til oss uten å vært hos lege for å sjekke det grunnleggende for så å gi henvisning videre. Vi setter av god undersøkelse av pasientens funksjonelle kropp, bevegelsesmønster, generelle og spesifikke bevegelser av ledd, samt ”palpasjon”, som betyr å kjenne på muskulatur, leddbevegelse etc og andre mulige innvirkende faktorer for ryggsmerter. Ofte får man et svar på hva som kan være medvirkende årsak til plagene. Vi behandler etter nasjonale og internasjonale retningslinjer gitt for korsryggsmerter – i tillegg til å betrakte din rygg som unik for ditt problem.

konsultasjon hos osteopat på smestad

ryggplager, behandling hos osteopat

 

Første konsultasjon ved ryggsmerter

 • Grundig sykehistorie
 • Generell medisinsk undersøkelse
 • Nevrologisk undersøkelse
 • Ortopedisk undersøkelse
 • Funksjonell osteopatisk undersøkelse
 • Fysikalsk osteopatisk behandling
 • Pasientundervisning og hjemmeøvelser

Behandling av ryggsmerter

 • Leddmanipulasjon
 • Leddmobilisering
 • Bløtvevsbehandling
 • Nervemobilisering
 • Triggerpunktbehandling
 • Holdning
 • Muskeltøyning
 • Muskulær rehablitering
 • Ergonomisk veiledning
 • Veiledende og oppfølgende rehabilitering

 

Nylig er det en forskningsartikkel som har kommet ut, hvor det er forsket på osteopatibehandling og ryggsmerter. Den konkluderte med smertereduksjon hos pasienter med ryggsmerter.

ONLINE TIMEBESTILLING                   Kontakt oss