Behandlerne som jobber hos a+ ønsker å være din veileder til bedre helse.

Behandlerne som jobber hos a+ ønsker å være din veileder til bedre helse. Dagens helse og medisin bruker store deler av tiden på reparasjon og har for liten fokus på forebygging og veiledning. I lys av livsstilssykdommer og en aldrende befolkning er dette er en trend vi vil snu. Ordet ”Physician” som brukes om helsearbeidere som praktiserer medisin betyr ”å lære” eller ”å veilede”. Vi påtar oss oppgaven å hjelpe deg med dine plager å veilede deg til bedre helse via behandling, råd og tips.

a+ har en klar filosofi hvor vi tilbyr evidensbasert manuell behandling som en plattformKort fortalt vil dette si at vi legger ned mye tid og krefter i å være så oppdatert som mulig på forskning innen manuell medisin. Dette er viktig for oss av flere grunner:

  • Pasienter hos oss har en trygghet i at de får den hjelpen som er forespeilet å ha best effekt.
  • Vi som terapeuter har gjort det som forventes av oss som profesjonelt helsepersonell.
  • Andre helseinstanser kan derfor henvise til oss i visshet om at deres pasienter får best tilgjengelig behandling

Behandlerne hos a+ gjør grundige undersøkelser for å finne ut hvorfor en pasient har de plagene han/hun har. To pasienter med nakkesmerter kan være totalt forskjellige, og  behandlingen må være unik for den enkelte pasient. Best tilgjengelig behandling fra forskning sammen med best tilgjengelig behandling for akkurat deg og ditt problem er vår veiledning til din helse.