Osteopati er et undersøkelses- og behandlingssystem

Osteopati er et undersøkelses- og behandlingssystem som bygger på medisinske fag som anatomi, fysiologi, nevrologi, patologi og biomekanikk.  Osteopater er mest opptatt av kroppens rammeverk eller muskel- og skjelettsystemet, og hvordan det fungerer. Når kroppens ulike systemer er i harmoni og balanse, akkurat som en velfungerende maskin, vil slitasjen, stresset og energiforbruket være minimalt,  noe som gir mer energi tilgjengelig for å opprettholde god helse. Småskader og slitasje oppstår i kroppens rammeverk hvert minutt, men heldigvis er kroppen designet slik at disse små avvikene fra normalen repareres. Det er kun hvis skaden er for stor eller hvis kroppens selvforsvar og selvreparerende prosesser ikke fungerer som det skal, at plager og ubehag oppstår. Da kan det  bli nødvendig med osteopatibehandling.

Ved første konsultasjon ønsker vi som osteopater å kartlegge årsakene til plagene ved en grundig sykehistorie og ved undersøkelse av kroppens ulike systemer. Hvis det foreligger tegn på patologi eller alvorlige tilstander, henvises pasienten til rett instans. Målet med den osteopatiske behandlingen er ikke nødvendigvis bare å behandle symptomene, men å fjerne eller redusere mekaniske hindringer som gjør at skaden og kroppen ikke reparerer seg selv. Med andre ord, vi hjelper kroppen ved å legge til rette for optimal selvreparasjon.

Osteopati osteopater a+osteopati
Osteopati osteopater a+osteopati