Behandlingen hos oss

En osteopat eller en fysioterapeut behandler pasientene med bruk av hendene, dette kalles manuell medisin, og man ønsker å påvirke strukturer som hindrer normal funksjon av kroppen. Det er ingen mal på behandling for den enkelte tilstand eller pasient. Akkurat som at legen kan velge fra en mengde forskjellige medisiner for den samme plagen, kan en osteopat eller fysioterapeut velge teknikker utfra en stor base av behandlingsteknikker og metoder, som passer best til plagene og pasientens behov.

Stedet hvor pasienten opplever plagene og symptomene er ikke alltid det stedet årsaken til plagene sitter. Noen ganger vil situasjoner i andre deler av kroppen forårsake smertene, eller bidra til smertene ved å skape mer stress på det vonde stedet. For eksempel, har man hatt et overtråkk av foten vil gangmønsteret og funksjonen i foten være forandret grunnet smertene og skaden. Over tid vil smertene forsvinne, men funksjonen av foten og gangmønsteret er fremdeles ikke som før. Dette fører til ulik belastning oppover mot ryggen via kne, hofte og bekken, som kan føre til smerter i f.eks korsryggen. I dette tilfellet vil det være ugunstig å kun behandle ryggen, da foten er av stor betydning.

Av denne grunn vil en behandler ofte undersøke andre deler av kroppen i tillegg til det symptomatiske området. Målet med behandlingen er å normalisere bevegeligheten både i det lokale området, samt i andre områder som er med på å opprettholde plagene.

Det som er essensen i vår behandling er å inkludere og undersøke alle kroppens systemer for å finne sammenhengene til dine plager, samt gi deg en god forklaring på årsaken til plagene, og gi deg den hjelpen og informasjonen du trenger for oppnå bedre helse, både ved behandling hos oss, og på egenhånd.

Osteopati aosteopati a+osteopati.no
  • Leddmanipulasjon
  • Leddmobilisering
  • Bløtvevsbehandling
  • Nervemobilisering
  • Triggerpunktbehandling
  • Holdning
  • Korrigering av ubalanser
  • Muskeltøyning
  • Muskulær rehablitering
  • Ergonomisk veiledning

 

Hvilken effekt kan vår behandling ha?

Når det  foreligger en smertekilde blir det sendt et signal via nerver til hjernen som varsler om at det er et problem. Ubevisst reagerer hjernen med å beskytte kroppen og minimere potensielle større skader og risiko. Dette involverer ofte økt muskeltensjon,  nedsatt bevegelse og vi ender ofte opp med å holde kroppen i en uhensiktsmessig posisjon. I det korte løp er dette en positiv beskyttelsesrespons, men det kan også medføre spente muskler og gi større belastning på den smertefulle delen og dermed virke mot sin hensikt. De fleste osteopatiske teknikker har som formål å få den ubevisste hjernen til å ”slå av” sin beskyttelsesmekanisme, som i disse tilfellene er ugunstig. Da vil kroppen bevege seg friere, noe som potensierer tilhelingsprosessen etter en skade. En osteopat eller en fysioterapeut benytter seg av en rekke ulike behandlingsteknikker rettet mot strukturene som er involvert i smertene.


 

Etter Behandling

Etter behandling vil noen pasienter føle seg litt såre som et resultat av behandlingsteknikkene. Dette er et tegn på at kroppen din responderer på den behandlingen vi har utført. Vanligvis roer denne responsen seg etter 12-24 timer. Hvis du er urolig eller har noen spørsmål angående dette, er din behandler i a+ tilgjengelig for deg.

 


 

[fb-like-button]